Home‎ > ‎

ANBI

Kerkgenootschap: GEMEENTE VAN CHRISTUS TE HAARLEM

Rechtsvorm

 Kerkgenootschap

Statutaire zetel

 Haarlem

Statutaire naam

GEMEENTE VAN CHRISTUS TE HAARLEM

RSIN

 819867299

KvK

 51233215

Contactgegevens

Bezoekadres:

Plataanstraat 99, 2023 SC Haarlem

Tel.:

06-288 72 747/  0235- 27 63 86

Meer info:

info@haarlem-church.nl

 Bestuur: penningmeester: Dhr. C. van Bilderbeek

 2e penningmeester: Dhr. J. Krumrei 

Doelstelling

 De Gemeente stelt zich ten doel alle mogelijkheden en middelen te benutten om het woord van God te verkondigen, mensen tot geloof in Jezus Christus te brengen en daardoor mogelijkheden scheppen om elkaar en de maatschappij te dienen.

Beleidsplan

 Zie bijlage

Beloningsbeleid

 Leden worden niet betaald voor hun werkzaamheden.

Verslag uitgeoefende activiteiten

 Zie bijlage

Financiële verantwoording

 Jaarverslag 2020 Jaarverslag 2019    Jaarverslag 2018 Jaarverslag 2017